گزارش تخصصی با موضوع: راهکارهای عملی در زمینه نماز – قرآن و راهبردهای پرورشی در مدرسه

گزارش تخصصی با موضوع: راهکارهای عملی در زمینه نماز – قرآن و راهبردهای پرورشی در مدرسه
راهکارها, فعالیت پرورشی, گزارش تخصصی, گزارش تخصصی برای دانش آموزان, نماز

رفتن به سایت اصلی

گزارش تخصصی با موضوع: راهکارهای عملی در زمینه نماز – قرآن و راهبردهای پرورشی در مدرسه
فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 26 صفحه
فهرست مطالب
چکیده : 5
نکات کلیدی : 5
مقدمه: …………………………………………………………………………………………….6
بیان مسئله : 8
تعریف اصطلاحات : 9
نماز : 9
نماز جماعت : 9
عوامل تاثیر گذار بر روی دانش آموزان برای ترغیب و شرکت در نماز جماعت مدرسه : 9
الف) مسجد ……………………………………………………………………………………..10
مسجد مدرسه و محله ……………………………………………………………………………10
.1فضای مناسب و ظواهر خوب آن (احداث و زیباسازی مساجد و نمازخانه ها) ..10
.2نظافت و پاکیزگی مسجد مدرسه…………………………………………………………….. 11
.3وسایل صوتی، گرما زا و سرما زا………………………………………………………….. 11
4تصمیم گیری متمرکز………………………………………………………………………… 12
.5ایجاد امکانات فرهنگی ورزشی محله ………………………………………………………..12
.6استفاده از افراد خوش صدا در مسجد مدرسه …………………………………………………12
امام جماعت مسجد مدرسه ………………………………………………………………………12
ثابت بودن ………………………………………………………………………………………13
توانایی علمی………………………………………………………………………………….. 13
نظم و انضباط …………………………………………………………………………………..13
برخورداری مسجد از امام جماعت خوش خلق ………………………………………………….14
بیان ساده و شیوا ………………………………………………………………………………..14
ابتکار خلاقیت…………………………………………………………………………………. 14
احترام و تواضع ………………………………………………………………………………..15
آراستگی ظاهری ……………………………………………………………………………….15
توانایی جسمی …………………………………………………………………………………..15
درک موقعیت سنی نوجوانان و جوانان ………………………………………………………….15
دوستی با دانش آموزان ………………………………………………………………………….16
رویکرد جوان گرایی در انتخاب امام جماعت مسجد…………………………………………… 16
برنامه های فرهنگی مسجد ……………………………………………………………………..16
خانواده………………………………………………………………………………………… 20
مربی پرورشی مدرسه ………………………………………………………………………….21
سایر عوامل پیوند دهنده میان نماز و دانش آموزان 21………………………………………..
ترجمه و توضیح دعا ها و اذکار ………………………………………………………………..21
بدون شک بیان قصه های لطیف و خاطرات زیبا و به یادماندنی……………………………….. 22
به کارگیری روش محبت………………………………………………………………………. 22
نتیجه گیری : ……………………………………………………………………………………23
پیشنهادات و راهکارهای عملی در زمینه : نماز ، قرآن و راهبردهای پرورشی …………………23راهکارهای ﻻزم و اجرائی :…………………………………………………………………… 23
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………… 25
چکیده :
تعلیم و تربیت در دنیای کنونی، خواه ناخواه متأثر از دگرگونی های پرشتابی است که در دانش تجربی نو، سبک زندگی، تغییر نگرش ها و پیشرفت های فناوری بوجود آمده است. در چنین موقعیتی بدیهی است نظام تعلیم و تربیت کشور ما که؛ مترصد حفظ استقلال، هویت دینی و ملی است و بر اندیشه ها و آرمانها و مبانی تربیت اسلامی و ملی تأکید دارد با تهدیدها و چالش هایی مواجه باشد.
تمام سعی نظام آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی بر آن است که تربیت دانش آموزان ماهیتی دینی داشته باشد اما گاهی این تلاش با دشواری ها روبروست که البته این موضوع در استان ها و شهرستان های مختلف متغیر است. این مقاله سعی دارد به بررسی بخشی از موانع، دشواری ها و چالش های پیش روی معاونین و مربیان تربیتی به عنوان »سربازان انقلاب« در دستگاه آموزش و پرورش بپردازد.
در این تحقیق سعی داریم راهبرد هایی برای شرکت دانش اموزان در نماز جماعت مدرسه ارائه دهیم .