پاورپوینت درمورد آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسب و کار

پاورپوینت درمورد آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسب و کار
انواع زندگی شغلی, پاورپوینت درمورد آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسب و کار, تصمیم به کارآفرینی و ورود به دنیای کسب و کار, خوداشتغالی, زندگی شغلی, کارآفرینی, موانع فردی کاآفرینی

رفتن به سایت اصلی

پاورپوینت درمورد آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسب و کار
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت درمورد آمادگی و تصمیم راسخ برای ورود به دنیای کسب و کار
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 27
محتویات
اهداف یادگیری
(Life Work)زندگی شغلی
برای این که شغل مناسبی را برای خود انتخاب کنیم:
انواع زندگی شغلی
)EMPLOYMENT)استخدام
)SELF_EMPLOYMENT)خوداشتغالی
)ENTREPRENEURSHIP)کارآفرینی
جدول مقایسه ویژگیهای کارآفرینان،خوداشتغالان و مستخدمین
دسته بندی مشاغل بر اساس علائق
تصمیم به کارآفرینی و ورود به دنیای کسب و کار
موانع فردی کاآفرینی
و . . .
قسمتی از پاورپوینت
برای این که شغل مناسبی را برای خود انتخاب کنیم:
باید بدانیم چند نوع زندگی شغلی وجود دارد؟
بررسی کنیم که کدامیک از انواع زندگی شغلی با اهداف،ایده ها روحیات،گرایش ها، توانایی ها،علائق و مهارتهای ما سازگار است؟
)EMPLOYMENT)استخدام
منظور از استخدام،زندگی شغلی است که
شخص در قالب یک قرارداد رسمی و معتبر،
وقت و مهارتهای خود را در مقابل دریافت وجه
مشخصی در اختیار سازمانی دولتی یا خصوصی
قرار می دهد.
خوداشتغالی مساوی است:
با کاری توام با ریسک و غیر مزد بگیری که در منزل یا خارج منزل و بصورت فردی
یا خانوادگی و یا بکار گماردن افرادی انجام شود. در واقع این افراد نه جزو دسته اول(استخدام) هستند نه جزو دسته سوم(کارآفرینی).
و . . .