پاورپوینت بهداشت خانواده

پاورپوینت بهداشت خانواده
بهداشت محیطی و بهداشت خانواده

رفتن به سایت اصلی

پاورپوینت بهداشت خانواده
بخشی از متن پاورپوینت:
عوامل موثر بر بهداشت روانی:
حفظ سلامت جسمی افراد خانواده – غذا ، خواب ،ورزش تلاش برای شناخت و درک رفتار خود تلاش برای حفظ روابط سالم و سازنده با دیگران تلاش برای ایجاد روابط صمیمانه و سالم با افراد خاص زندگی به کارگیری شیوه های صحیح کنترل هیجانات خود همراه با آرامش در مواجهه با فشارهای مختلف زندگی برنامه ریزی در جهت حل و رفع مشکلات و نگرانی های خویش کسب و رشد مهارت های شغلی – (امنیت شغلی ) اختصاص ساعات منظم به کار ،فعالیت بدنی و اوقات فراغت صرف نیرو و وقت برای بهبود شرایط و موقعیت زمان حال رشد و تقویت اعتقادات مذهبی و عمل به آنها