مقاله با عنوان بررسی تأثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود

مقاله با عنوان بررسی تأثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود
با, بر, بررسی, تأثیر, تغییر, دانلود مقاله با عنوان بررسی تأثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود, سود, عنوان, مدیریت, مقاله, مقاله با عنوان بررسی تأثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود

رفتن به سایت اصلی

مقاله با عنوان بررسی تأثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 18 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏114‏ چشم‌انداز مديريت مالي و حسابداري- شماره1- بهار 1390 ‏113‏بررسي تأثير تغ‏يير مديريت بر مديريت سود ‌‏ ‏ ‏چشم‌انداز مديريت ‏مالي و حسابداري‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏شماره ‏1‏ ‏ـ ‏ب‏ها‏ر‏ 1390‏ ‏ ‏ ‏ص‌ص ‏11‏4‏- ‏97‏بررسی ‏ت‏أ‏ثیر‏ تغییر مدیریت بر مدیریت سود ‏غلامحسين اسدي‏*‏ ‏استاديار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.‏، ‏وحيد منتي منجق تپه‏** ‏کارشناس ارشد حسابداري،‏ ‏دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی‏ ‏(نويسنده مسئول)‏ ‏چک‏ي‏ده‏ ‏ ‏یکی از مواقعی که انگیزه‏‌‌های‏ مدیریت برای مدیریت سود برانگیخته ‏می‌‏شود؛ سال تغییر‏ ‏مدیریت و‏ ‏دوره‏‌‌های‏ پیرامون آن است. سود گزارش‏‌شده‏ و مدیریت سود از‏ ‏جمله اطلاعات مالی مهم و اقداماتی است که به عنوان یک عامل برجسته در بررسی‏‌‌ها‏ و قضاوت‏‌‌ها‏ مدنظر ‏تحلیلگر‏ان قرار ‏می‌‏گیرد‏‌.‏ تحقیق حاضر در نظر دارد مدیریت سود را در سال تغییر و دوره‏‌‌های‏ پیرامون آن در شرکت‏‌ها‏ی پذیرفته‏‌شده‏ در بورس اوراق ‏بهادار‏ تهران طی سال‏‌‌های‏ 1383‏ الی ‏1387 بررسی کند. در این تحقیق با استفاده از الگوی تعدیل‏‌شده‏ جونز، اقلام تعهدی اختیاری برآورد و به کمک آزمون مقایسه میانگین (آماره t‏)‏‌،‏ تحلیل واریانس و آزمون ضریب رگرسیون‏ ‏(آماره F‏)‏، فرضیه‏‌‌های‏ مورد آزمون قرار‏ ‏گرفت‏ه‏‌‏ا‏ند‏‌.‏ نتایج تحقیق، مدیریت مثبت سود ‏در سال قبل از تغییر مدیریت را تایید‏ کرده‏،‏ ولی شواهدی از مدیریت منفی سود در سال تغییر و مدیریت مثبت سود در سال بعد از تغییر، به دست نیامد‏ه است‏. همچنین‏،‏ نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت سود به اندازه و نوع صنعتی که شرکت‏‌ها‏ در آن فعالیت دارند‏، ‏بستگی ندارد‏‌.‏كليد‏ ‏واژه‌‏‌ها‏: ‏مدیریت سود، تغییر مدیریت و اقلام تعهدی اختیاری.‏مقدمه