مبانی نظری و پیشینه توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي

مبانی نظری و پیشینه توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي
پیشینه, توانمندسازي, دانلود مبانی نظری و پیشینه توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي, ساماندهي, سكونتگاهاي, مبانی, مبانی نظری و پیشینه توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي, نظری, و

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری و پیشینه توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 58 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏مفاهيم،‏ ‏تعاريف‏ ‏و‏ ‏چارچوب‏ ‏نظري ‏14‏مقدمه ‏15‏2-1- ‏مفاهيم‏ ‏و‏ ‏تعاريف ‏15‏2-1-1- ‏مفهوم‏ ‏سكونتگاههاي‏ ‏غيررسمي ‏15‏2-1-2- ‏تعاريف‏ ‏سكونتگاههاي‏ ‏غيررسمي ‏17‏2-1-3- ‏تعريف‏ ‏توانمند‏ ‏سازي ‏20‏2-2- ‏گرايشات‏ ‏شهرنشيني‏ ‏و‏ ‏سكونتگاههاي‏ ‏غيررسمي ‏20‏2-2-1- ‏گرايشات‏ ‏جهاني ‏20‏2-2-2- ‏گرايشات‏ ‏شهرنشيني‏ ‏و‏ ‏سكونتگاههاي‏ ‏غيررسمي‏ ‏در‏ ‏ايران ‏28‏2-3- ‏ويژگيهاي‏ ‏اسکانهاي‏ ‏غيررسمي ‏30‏2-4- ‏علل‏ ‏پيدايش‏ ‏سكونتگاههاي‏ ‏غيررسمي ‏32‏2-4-1- ‏عوامل‏ ‏ساختاري‏ ‏جامعه‏: ‏32‏2-4-2- ‏علل‏ ‏سازماني‏: ‏33‏2-4-3- ‏فقدان‏ ‏سيستم‎‏هاي‏ ‏حمايتي‏ ‏و‏ ‏مشاركتي‏: ‏33‏2-4-4- ‏فعاليت‎‏هاي‏ ‏باندهاي‏ (‏مافيايي‏) ‏نامشروع‏ ‏زمين ‏34‏2-5- ‏رويکردها‏ ‏و‏ ‏رهيافتهاي‏ ‏مداخله‏ ‏در‏ ‏اسکانهاي‏ ‏غيررسمي ‏34‏2-5-1- ‏رويکردهاي‏ ‏مداخله‏ ‏در‏ ‏اسکانهاي‏ ‏غيررسمي‏ ‏در‏ ‏قالب‏ ‏ديدگاههاي‏ ‏مختلف ‏35‏2-5-2- ‏بررسي‏ ‏تاريخي‏ ‏رويکردهاي‏ ‏مداخله‏ ‏در‏ ‏اسکانهاي‏ ‏غيررسمي ‏48‏2-5-2-1- ‏مقطع‏ ‏اول‏ (‏دهه‏ 1960) ‏48‏2-5-2-2- ‏مقطع‏ ‏دوم‏ (‏دهه‏ 1970) ‏49‏2-5-2-3- ‏مقطع‏ ‏سوم‏ (‏دهه‏ 1980) ‏52