تحقیق در مورد مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعي بدن

تحقیق در مورد مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعي بدن
آن, اجتماعي, با, بدن, پذيرش, تحقیق, تحقیق در مورد مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعي بدن, دانلود تحقیق در مورد مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعي بدن, رابطه, مديريت, مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعي بدن, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد مديريت بدن و رابطه آن با پذيرش اجتماعي بدن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 19 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏مديريت‏ ‏بدن‏ ‏و‏ ‏رابطه‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏پذيرش‏ ‏اجتماعي‏ ‏بدن‏چكيده‏مقاله‏ ‏پژوهشي‏ ‏حاضر‏ ‏با‏ ‏هدف‏ ‏بررسي‏ ‏نوع‏ ‏ارتباط‏ ‏ميان‏ ‏پذيرش‏ ‏اجتماعي‏ ‏بدن‏ ‏و‏ ‏مديريت‏ ‏بدن،‏ ‏رابطه‏ ‏معنادار‏ ‏ميان‏ ‏اين‏ ‏دو‏ ‏متغير‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏کمک‏ ‏روش‏ ‏پيمايشي‏ ‏مورد‏ ‏بررسي‏ ‏قرار‏ ‏داده‏ ‏است‏. ‏حجم‏ ‏نمونه‏ ‏تحقيق‏400 ‏نفر‏ ‏از‏ ‏زنان‏ 18 ‏تا‏ 40 ‏ساله‏ ‏ساکن‏ ‏در‏ ‏مناطق‏ ‏هشت‌گانه‏ ‏شهر‏ ‏شيراز‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏روش‏ ‏نمونه‌گيري‏ ‏خوشه‌اي‏ ‏چند‏ ‏مرحله‌اي‏ ‏و‏ ‏تصادفي‏ ‏ساده‏ ‏انتخاب‏ ‏شدند‏. ‏چهارچوب‏ ‏نظري‏ ‏تحقيق‏ ‏براساس‏ ‏عقايد‏ «‏اروينگ‏ ‏گــافــمن‏»‏،‏ «‏بــورديو‏»‏،‏ «‏گيدنز‏»‏ ‏و‏ «‏نظريه‏ ‏مبادله‏»‏ ‏شکل‏ ‏گرفته‏ ‏است‏. ‏نتايج‏ ‏تحقيق‏ ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏آماره‏-‏هاي‏ ‏توصيفي‏ ‏و‏ ‏استنباطي‏ ‏نشان‏ ‏مي‏¬‏دهد‏ ‏که‏ ‏ميانگين‏ ‏مديريت‏ ‏بدن‏ ‏برابر‏ ‏با‏ 8/62 ‏درصد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏حاکي‏ ‏از‏ ‏ميزان‏ ‏بالاي‏ ‏توجه‏ ‏زنان‏ ‏به‏ ‏بدن‏ ‏در‏ ‏همه‏ ‏وجوه‏ ‏آن‏ ‏اعم‏ ‏از‏ ‏آرايشي،‏ ‏مراقبت‏ ‏و‏… ‏است‏. ‏همچنين‏ ‏بين‏ ‏متغيرهاي‏ ‏مصرف‏ ‏رسانه‌اي،‏ ‏پذيرش‏ ‏اجتماعي‏ ‏بدن‏ ‏و‏ ‏پايگاه‏ ‏اقتصادي‏- ‏اجتماعي‏ ‏با‏ ‏مديريت‏ ‏بدن‏ ‏رابطه‏ ‏مستقيم‏ ‏و‏ ‏معنادار‏ ‏و‏ ‏بين‏ ‏متغيرهاي‏ ‏دينداري‏ ‏و‏ ‏مديريت‏ ‏بدن‏ ‏رابطه‏ ‏معکوس‏ ‏و‏ ‏معنادار‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏. ‏کليد‏ ‏واژه‏ ‏مديريت‏ ‏بدن،‏ ‏زنان‏ ‏شيراز،‏ ‏جامعه‏ ‏مصرفي،‏ ‏پذيرش‏ ‏اجتماعي‏ ‏بدن‏1) ‏مقدمه‏در‏ ‏سال‌هاي‏ ‏اخير‏ ‏بدن‏ ‏انسان‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏يک‏ ‏موضوع‏ ‏مهم‏ ‏مورد‏ ‏مطالعه‏ ‏جامعه‌شناسان‏ ‏معاصر‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏است‏. ‏اهميت‏ ‏بدن‏ ‏نه‏ ‏تنها‏ ‏در‏ ‏تحقيقات‏ ‏تجربي،‏ ‏بلكه‏ ‏در‏ ‏تئوري‌پردازي‌هاي‏ ‏جامعه‏¬‏شناختي‏ ‏آشكار‏ ‏شده‏ ‏است‏ (Howson & Inglis,2001: p1297‏) ‏در‏ ‏ميان‏ ‏جامعه‌شناسان‏ ‏پيشين،‏ ‏تنها‏ «‏زيمل‏»‏[1] ‏و‏ «‏وبلن‏»‏[2] ‏و‏ ‏بعدها‏ «‏مارسل‏ ‏موس‏»‏[3] ‏و‏ «‏ميد‏»‏[4] ‏به‏ ‏ميزان‏ ‏زيادي‏ ‏علاقه‌مند‏ ‏به‏ ‏بررسي‏ ‏اين‏ ‏موضوع‏ ‏بودند‏. ‏اين‏ ‏دغدغة‏ ‏خاطر‏, ‏امروزه‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ «‏جامعه‌شناسي‏ ‏بدن‏»‏ ‏قابل‏ ‏پيگيري‏ ‏است‏ (Synnot,1990: pp 66-67‏). ‏زيبايي‏ ‏و‏ ‏صورت‏ ‏تا‏ ‏آن‌جا‏ ‏كه‏ ‏تجربه‏ ‏و‏ ‏تحقيقات‏ ‏علمي‏ ‏نشان‏ ‏مي‌دهد‏ ‏نماد‏ ‏و‏ ‏نشانه‏ ‏قدرتمندي‏ «‏خود‏»‏ ‏هستند‏ (Ibid: p 61‏). «‏برايان‏ ‏ترنر‏»‏[5] ‏بر‏ ‏اين‏ ‏باور‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏بدن‏ ‏در‏ ‏نظام‌هاي‏ ‏اجتماعي‏ ‏مدرن‏ ‏زمينه‏ ‏اصلي‏ ‏فعاليت‏ ‏فرهنگي‏ ‏و‏ ‏سياسي‏ ‏گرديده‏ ‏است‏. ‏صنعت‏ ‏زيبايي،‏ ‏ضمن‏ ‏ارائه‏ ‏دانش‏ ‏و‏ ‏مهارت‌هاي‏ ‏ويژه‏ ‏به‏ ‏كارفرمايان‏ ‏و‏ ‏اشخاص‏ ‏به‏ ‏اهـــميت‏ ‏رو‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏آن‏ ‏دسته‏ ‏از‏ ‏اشكال‏ ‏اجتماعي‏ ‏هويت‏ ‏بدني‏ ‏كه‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏اجتماعي‏ ‏پذيرفته‏ ‏شده‏ ‏هستند،‏ ‏دامن‏ ‏مي‌زند‏ (Wellington,2001: p 933‏).‏وضع‏ ‏بدن‏ ‏در‏ ‏جامعه‏ ‏مصرفي‏ ‏متضمن‏ ‏نوعي‏ ‏علاقه‏ ‏تجاري،‏ ‏نمايشي‏ ‏و‏ ‏آرايشي‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏اين‏ ‏جامعه،‏ ‏وضع‏ ‏بدن‏ ‏بايد‏ ‏متناسب،‏ ‏لاغر‏ ‏وجوان‏ ‏نگاه‏ ‏داشته‏ ‏شود‏. ‏در‏ ‏جامعه‏ ‏ما،‏ ‏فراگيرشدن‏ ‏پديده‏ ‏آرايش‏ ‏دختران‏ ‏و‏ ‏زنان‏ ‏در‏ ‏عرصه‏ ‏زيست‏ ‏اجتماعي‏ ‏و‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏لباس‌هايي‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏آن‌ها‏ ‏سه‏ ‏خصوصيت‏ ‏چسبان،‏ ‏كوتاه‏ ‏و‏ ‏بدن‏ ‏نما‏ ‏بودن‏ ‏به‏ ‏وضوح‏ ‏قابل‏ ‏مشاهده‏ ‏است‏ ‏با‏ ‏آموزه‌هاي‏ ‏ديني‏ ‏و‏ ‏بافت‏ ‏اجتماعي،‏ ‏هنجاري،‏ ‏عرفي‏ ‏و‏ ‏قانوني‏ ‏جامعه‏ ‏كه‏ ‏هر‏ ‏نوع‏ ‏كامجويي‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏ ‏از‏ ‏يكديگر‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏چارچوب‏ ‏تشکيل‏ ‏خانواده‏ ‏تعريف‏ ‏مي‏¬‏کند‏ ‏در‏ ‏تعارض‏ ‏آشکار‏ ‏است‏.‏2) ‏اهداف‏ ‏تحقيق‏هدف‏ ‏كلي‏ ‏تحقيق،‏ ‏بررسي‏ ‏نوع‏ ‏ارتباط‏ ‏ميان‏ ‏پذيرش‏ ‏اجتماعي‏ ‏بدن‏ ‏و‏ ‏مديريت‏ ‏بدن‏ ‏در‏ ‏زنان‏ ‏مي‌باشد‏. ‏اهداف‏ ‏فرعي‏ ‏اين‏ ‏پژوهش‏ ‏شامل‏ ‏بررسي‏ ‏رابطه‏ ‏هفت‏ ‏متغيرِ‏ ‏اصليِ‏ ‏دينداري،‏ ‏سرمايه‏ ‏فرهنگي،‏ ‏پذيرش‏ ‏اجتماعي‏ ‏بدن،‏ ‏مصرف‏ ‏رسانه‌اي،‏ ‏پايگاه‏ ‏اقتصادي‏ ‏ـ‏ ‏اجتماعي،‏ ‏سن‏ ‏و‏ ‏تحصيلات‏ ‏با‏ ‏مديريت‏ ‏بدن‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏متغير‏ ‏وابسته‏ ‏است‏.‏3) ‏اهميت‏ ‏و‏ ‏ضرورت‏ ‏در‏ ‏ضرورت‏ ‏پرداختن‏ ‏به‏ ‏موضوع‏ ‏مقاله‏ ‏سه‏ ‏نکته‏ ‏قابل‏ ‏طرح‏ ‏است‏: ‏1- ‏جمعيت‏ ‏قابل‏ ‏توجه‏ ‏دختران‏ ‏و‏ ‏زنان‏ ‏و‏ ‏نيز‏ ‏ضرورت‏ ‏مشاركت‏ ‏اجتماعي‏ ‏آنان‏ ‏در‏ ‏همه‏ ‏سطوح‏ ‏اجتماعي؛‏