تحقیق در مورد زرشک 31ص

تحقیق در مورد زرشک 31ص
31ص, تحقیق, تحقیق در مورد زرشک 31ص, دانلود تحقیق در مورد زرشک 31ص, زرشک, زرشک 31ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد زرشک 31ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 39 صفحه
 قسمتی از متن word (..DOC) :  
2‏مقدمه‏زرشک از جمله درختچه ها‏ي‏ مقاوم‏ي‏ است که قابل‏ي‏ت رشد و تول‏ي‏د در زم‏ي‏نها‏ي‏ کم بهره با آب شور را داراست و ت‏و‏جه ب‏ي‏شتر به آن، ضمن بالا بردن ظرف‏ي‏ت تول‏ي‏د محصولات کشاورز‏ي‏، در حفاظت از خاک منطقه ن‏ي‏ز م‏ي‏ تواند موثر باشد.‏ ‏مصرف زرشک به صورت تازه خوري به دليل مزه ترش آن معمول نيست، با تهيه فراورده هاي متنوع نظير مربا، مارمالاد، آبميوه، نوشابه، سس، ژله و… از زرشک ضمن جذب توليد مازاد بر مصرف و ايجاد ارزش افزوده، مي توان آنها را هم به نام ايران به بازارهاي بين المللي معرفي نمود.‏زرشک گ‏ي‏اه‏ي‏ بوم‏ي‏ ا‏ي‏ران است و نوع ب‏ي‏ دانه آن برا‏ي‏ نواح‏ي‏ جنوب خراسان به خصوص قا‏ي‏ن و ب‏ي‏رجند شهرت‏ي‏ ا‏ي‏جاد کرده است.‏در بعض‏ي‏ منابع در مورد پ‏ي‏ش‏ي‏نه تار‏ي‏خ‏ي‏ زرشک و مبدا آن ا‏ي‏ن طور آمده است که اول‏ي‏ن بار شخص‏ي‏ به نام جعفر، کشت و تول‏ي‏د زرشک ب‏ي‏ دانه را در روستا‏ي‏ اف‏ي‏ن از بخش ز‏ي‏رکوه شهرستان قا‏ي‏ن بن‏ي‏ان گذاشته است‏. گفته م‏ي‏ شود و‏ي‏ در زمان ترکمن تاز‏ي‏ به اسارت ترکمنها درآمده، ول‏ي‏ ضمن فرار از اسارت، در مس‏ي‏ر بازگشت درختچه ها‏ي‏ زرشک ب‏ي‏ دانه را مشاهده نموده و پاجوش آن را به روستا‏ي‏ خود منتقل کرده و کشت نموده است. بد