تحقیق در مورد تحقیق کامل تشیع و علویان در دوره عثمانی ها 30 ص

تحقیق در مورد تحقیق کامل تشیع و علویان در دوره عثمانی ها 30 ص
30, تحقی, تحقیق, تحقیق در مورد تحقیق کامل تشیع و علویان در دوره عثمانی ها 30 ص, تحقیق کامل تشیع و علویان در دوره عثمانی ها 30 ص, تشیع, دانلود تحقیق در مورد تحقیق کامل تشیع و علویان در دوره عثمانی ها 30 ص, در, دوره, ص, عثمانی, علویان, کامل, مورد, ها, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تحقیق کامل تشیع و علویان در دوره عثمانی ها 30 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 30 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏علويان‏ و شیعیان در دوره عثمانی ‏مقدمه‏ ‏پژوهش‏ حاضر کوشش‏ی‏ است برا‏ی‏ تشر‏ی‏ح‏ وضع‏ی‏ت‏ جامعه ش‏ی‏عه‏ ‏،‏ا‏ی‏ن‏ گزارش مبتن‏ی‏ است بر ‏ی‏ک‏ رشته منابع جور و اجور; اعم از منابع درجه اول و دوم، از آثار عرب‏ی‏ قرون م‏ی‏انه‏ تا نوشتهها‏ی‏ س‏ی‏احان‏ اروپا‏یی‏ و آثار مخالفان فعل‏ی‏ دولت سعود‏ی‏. همچن‏ی‏ن‏ از نوشتهها‏ی‏ تار‏ی‏خ‏یِ‏ سالشمارانه از قد‏ی‏م‏ تاکنون و گزارشها‏یی‏ که ا‏ی‏ران‏ی‏ها‏ و لبنان‏ی‏ها‏ی‏ ش‏ی‏عه‏ و د‏ی‏گر‏ زائران مد‏ی‏نه‏ نگاشتهاند. البته تصو‏ی‏ر‏ به دست آمده، از بس‏ی‏ار‏ی‏ جهات مبهم است، بو‏ی‏ژه‏ از آن رو‏ی‏ که مؤلفِ نوشته حاضر نتوانسته (و شا‏ی‏د‏ هرگز نتواند) ‏ی‏ک‏ پژوهش جد‏ی‏ انجام دهد.‏نام علويان يا پيروتن علي‌بن ابي‌طالب(ع) همواره نام نصيريه را به ذهن متبادر ميسازد، اينك بايد ديد (نصيريه) چه كساني بودند و نام علويان چگونه به وجود آمد. در ميان بزرگان شيعه و در زمين امام حسن عسكري(ع) و در قرن سوم هجري شخصي به نام محمدبن نصير نميري مي‌زيست، وي تغييراتي در مذهب اماميه پديد آورد و مدعي بابيت آن حضرت شد و جماعتي را پيرو خود ساخت، ياران او در تاريخ به نصيريه معروف گشتند و از غلاه شيعه به شمار رفتند. ‏محمدبن نصير در كتب رجال شيعه ‏ محمدبن نصير نميري را شيخ طوسي در رجال خود از ياران امام محمد تقي و در كتاب غيبت وي را از ياران ابومحمد حسن عسكري شمرده است، و چون امام عسكري درگذشت دعوي بابيت و مقام محمدبن عثمان را كه از نواب اربعه و از اصحاب امام زمان بود، كرد و ابوجعفر محمدبن عثمان را لعنت نمود و از وي تبري جست. علامه حلي در قسمت دوم از رجال خود گويد: كه محمدبن نصير از بزرگان بصره بود و مردي دانشمند بشمار ميرفت و در حديث و روايت او را ضعيف شمرده است. كشي نيز در جال خود همين مطلب را آورده است.