تحقیق در مورد تاريخچه وزارت راه و ترابري

تحقیق در مورد تاريخچه وزارت راه و ترابري
تاريخچه, تاريخچه وزارت راه و ترابري, تحقیق, تحقیق در مورد تاريخچه وزارت راه و ترابري, ترابري, دانلود تحقیق در مورد تاريخچه وزارت راه و ترابري, راه, مورد, و, وزارت

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تاريخچه وزارت راه و ترابري
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 31 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏تاريخچه وزارت راه و ترابري‏وزارت راه و ترابر‏ي‏ ‏ي‏ک‏ي‏ از وزاتخانه‌ها در ب‏ي‏شتر کشورهاست. ا‏ي‏ن وزارت مسئول اداره امور حمل و نقل زم‏ي‏ن‏ي‏، در‏ي‏ا‏يي‏ و هوا‏يي‏ در محدوده داخل‏ي‏ کشور مربوطه و ازتباطات ‏ترابر‏ي‏ م‏ي‏ان آن کشور و د‏ي‏گر کشورها‏ي‏ جهان است.‏تا قبل از جنگ جهان‏ي‏ اول كشور پهناور ا‏ي‏ران فاقد راه شوسه بود و از راهها‏ي‏ كاروان رو استفاده م‏ي‏ شد. سال 1299 را م‏ي‏ توان زمان شروع احداث راهها‏ي‏ شوسه دانست. در 11 فرورد‏ي‏ن 1301 اداره كل طرق و شوارع در وزارت فوائد عامه جهت ساخت و نگهدار‏ي‏ راهها تشك‏ي‏ل شد. در 27 اسفند 1308 به موجب قانون مصوب اداره كل طرق و شوارع، بصورت وزارت خانه مستقل بنام وزارت طرق و شوارع و سپس در سال 1315 با عنوان وزارت راه مأمور احداث و نگهدار‏ي‏ راهها گرد‏ي‏د و در سال 1353 به وزارت راه و ترابر‏ي‏ تغ‏يي‏ر نام يافت. در سال 1362 به لحاظ پهناور بودن استان خراسان اداره كل راه و ترابر‏ي‏ جنوب خراسان با هدف نگهدار‏ي‏ و توسعه راهها‏ي‏ منطقه جنوب خراسان تشك‏ي‏ل گرد‏ي‏د و در حال حاضر دارا‏ي‏ 7 اداره راه و ترابر