تحقیق در مورد بزهكاري نوجوان 27 ص

تحقیق در مورد بزهكاري نوجوان 27 ص
27, بزهكاري, بزهكاري نوجوان 27 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بزهكاري نوجوان 27 ص, دانلود تحقیق در مورد بزهكاري نوجوان 27 ص, ص, مورد, نوجوان

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد بزهكاري نوجوان 27 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 26 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏مقدمه‏جوانان جمعيت م‏تنابهي را‏ ‏درسطح جهان تشكيل مي دهند تخمين زده شده است كه درفاصله سالهاي 1960تا2000 افراد گروه سني 15تا24 ساله از419 ميليون نفربه‏ 1.280.000.000 بالغ خواهد گرديد‏. ‏بيشترين رقم ازاين تعداد‏ ‏در‏ ‏جهان سوم هستند ودركشورما‏ ‏ايران حدودي يك‏ ‏سوم جمعيت را‏ ‏تشكيل مي دهند‏ ‏نمي توان اين جمعيت فعال راناديده گرفت.‏ازطرف ديگر، خانواده اولين نهادي است كه درآن كودك ديروز‏ ‏و‏ ‏نوجوان امروزبه تدريج باهنجارهاي گروهي جامعه همنوا‏ ‏مي گردد.‏خانواده وظيفه اجتماعي كردن به مفهوم انتقال افكار‏ ‏و‏ ‏ارزشها و‏ ‏مفاهيم عميق اجتماعي به فرزندان رابرعهده دارد.دراين تحقيق به‏ ‏بررسي عوامل موثرخانوادگي دربزهكاري نوجوانان مي پردازيم.‏ ‏اماقبل ازهمه چيز‏ ‏ابتدا‏ ‏بزه و‏ ‏بزهكاري تعريف شده است وسپس به علت شناسي آن پرداخته ايم و‏ ‏از‏ ‏همه مهمتربه عوامل موثرخانوادگي اشاره‏ ‏شده است واساس تحقيق همان محور‏ ‏خانواده است كه پس ازدرنطرگرفته شدن فرضيه هاي تحقيق به بررسي موضوع بزه پرداخته ايم‏.‏ازطرف‏ ‏ديگرضرورت انجام اين تحقيق بررسي مشكلاتي است كه موجبات ناراحتي ونابساماني اجتماع رافراهم آورده سلامت وامنيت آن را‏ ‏به مخاطره‏ ‏انداخته وحتي موجوديت جامعه رامورد تهديد قرارمي دهد‏.‏ ‏در‏ ‏واقع بررسيها نشان مي دهند كه مجرمين بزرگسال همان بزهكاران جوان‏ ‏و‏ ‏نوجوان هستند كه انحرافات دوره نوجواني آنها ادامه يافته است و‏ ‏اما‏ ‏هدف از‏ ‏انجام اين تحقيق شناخت ويژگيهاي خانوادگي نوجوانان‏ ‏بزهكاردرتهران ونيزبررسي علل بزهكاري آنان است.